Waktu Persekolahan Dalam Bulan Ramadhan Tahun 2011


Semua Pegawai Pelajaran Daerah Negeri Perak,
Semua Pengetua / Guru Besar,

Sukacita saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa KPM telah membuat keputusan membenarkan sekolah-sekolah pada sesi petang yang mempunyai murid dan guru beragama islam menamatkan sesi persekolahan seawal 5.30 petang sepanjang bulan Ramadhan ini.

3. Bersama-sama ini disertakan surat daripada KPM : KP(BPSH-SPDK)201/005/02/Jld.3(8) bertarikh 27 Julai 2011 untuk perhatian dan tindakan tuan.

Sekian. Terima kasih.

b.p
Unit Perhubungan dan Pendaftaran
Jabatan Pelajaran Perak

Sumber : Portal JPN PeraK

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s